शनिबार , माघ ८, २०७८

‘तक्मे बुडा’ विल्सन विक्रम राई बने दोस्रो सन्तानको पिता !

मंग्सिर २३, २०७८ बिहिबार 37

लोकप्रिय हास्यकलाकार विल्सन राई ‘तक्मेबुडा’ दोस्रो सन्तानको बाबु बनेका छन् । पहिलो सन्तान एक छोराको पि-ता राईले दोस्रो सन्तान छोरी जन्मिएको खबर खुशी हुँदै

सा’माजिक स’ञ्जाल फेस’बु’कमार्फत बिहीबार जानकारी दिएका हुन् । निकै खुशी हुँदै राईले सन्तानको रुप छोरीपाउँदा भाग्यमनी महसुस भएको बताएका छन्

वेलिङटन ‘एजेन्सी’। न्युजिल्यान्डमा सू’र्तिज’न्य प’दार्थ’को वि’क्री’मा प्र’ति’ब’न्ध ल’गा’इने भएको छ । धु’म’पा’न’लाई रो’क ल’गाउने प’ह’ल’स्व’रुप पहिलो

चरणअ’न्त’र्गत सन् २००८ पछि ज’न्मि’ए’का व्यक्तिले सू’र्ति’ज’न्य प’दा’र्थ कि’न्न न’पा’उने का’नुन ल्या’उ’न ला’गिएको हो । सो का’नु’न नयाँ वर्षदेखि का’र्या’न्व’य’नमा

अ‍ाउने अ’पे’क्षा ग’रिएको छ । ‘स’र’का’र’ले यु’वा’हरुलाई धु-माप-न-बाट जो’गा’उने सु’नि’श्चि’त गर्न पहिलो चरणमा बा’ल’बा’लि’का’लाई वि’क्री

न’ग’र्ने का’नु’न ल्या’एको हो,’ स्वास्थ्यमन्त्री डा आयसा भरलले भने । स’र’का’रले वि’स्ता’रै स’म्पू’र्ण उ’मेर स’मू’हका मानिसहरुलाई धु’म”पा’न’मा प्र’ति’ब’न्ध

ल’गा’उने स्वास्थ्य म’न्त्रा’ल’यको त’या’री छ । स’र’का’र’को क’द’मको चि’कि’त्स’क र स्वा’स्थ्य वि’ज्ञ’हरुले स्वा-गत गरेका छन् । ‘स’र’का’र’को क’द’मले

सू’र्ति’ज’न्य प’र्दाथ वि’क्री’मा क’मी आ’उ’ने र कम हा’नि’का’रक उ’त्पा’द’न उ’प’भो’ग गर्न सहयोग गर्नेछ । स-र-का-र-को पछिल्लो क’द’मले

यु’वा’हरुलाई कू’ल’त’बाट पनि जो’गा’उ’नेछ,’ युनिभर्सिटी अफ ओ’टा’गो’का प्रा’ध्या’पक जे’ने’ट हु’कले भने । न्यु-जि-ल्या-न्ड-ले धु’म’पा’न’को राष्ट्रिय

द’रलाई सन् २०२५ स’म्ममा ५ प्रतिशतमा झा’र्ने र त्यसपछि वि’स्ता’रै नि’र्मू’ल गर्ने स’र’का’रले लक्ष्य रा-खे-को छ । अ-हि-ले न्युजिल्यान्डका १३ प्र’ति’श’त

वयस्कले धु’म’पा’न गर्छन् । एक द’श’क’अघि’सम्म १८ प्रतिशतले धु’मपा’न ग’र्दथे । तर, आ’दि’वा’सी ज’न’जा’ति स-मु-दा-य-मा भने यो द’र उच्च छ ।

धु’म’पा’न’कै का’रण ३१ प्रतिशत ज’न’जा’ति धु’मपा’न’का का’र’ण हुने श्वा’स’प्र’श्वा’स’स’म्ब’न्धी स-म-स्या-बाट पी-डि-त छन् । धु-म-पा-न-का कारण

न्युजिल्यान्डका हरेक चा’र जनामध्ये ए’क जनामा क्या’न्स’र हुने ग’रेको र सू’र्तिज’न्य प’र्दा’थका का’रण ५० लाख मानिसमा स्वा’स्थ्य’ स-म-स्या आ-एको

ज’नाइएको छ । स-रका-र-को नयाँ यो-ज-नाअन्त’र्ग’त सू’र्ति’ज’न्य प’दार्थ वि’क्री ग’र्ने प’स’लहरुलाई आ’ठ ह-जार-बाट ५०० मा झा-र्ने त-यारी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्