ट्रक ड्राइभरले हेल्मेट नलगाउँदा जरिवाना

भारतको ओडिसाको गन्जममा हेल्मेट नलगाई साधन चलाएको भनि एक ट्रक ड्राइभरमाथि चलान काटिएको छ । यो चलानको सत्यता त्यतिखेर खुल्यो जब परमिट नवीकरण गर्न ती चालक परिवहन विभाग गए । ट्रक चालकका अनुसार उनको ट्रकको परमिटको म्याद सकिएको थियो र शुल्क जम्मा गर्न उनी आरटीओ कार्यालय गए ।त्यहाँ उनले आफ्नो चलानमा हेल्मेट नलगाई साधन चलाएको उल्लेख गरिएको थियो । यसमा परिवहन विभागको लापरवाही देखिएको छ, जसको सिकार ती ट्रक चालक बनेका छन् ।भारतको ओडिसाको गन्जममा हेल्मेट नलगाई साधन चलाएको भनि एक ट्रक ड्राइभरमाथि चलान काटिएको छ । यो चलानको सत्यता त्यतिखेर खुल्यो जब परमिट नवीकरण गर्न ती चालक परिवहन विभाग गए । ट्रक चालकका अनुसार उनको ट्रकको परमिटको म्याद सकिएको थियो र शुल्क जम्मा गर्न उनी आरटीओ कार्यालय गए ।त्यहाँ उनले आफ्नो चलानमा हेल्मेट नलगाई साधन चलाएको उल्लेख गरिएको थियो । यसमा परिवहन विभागको लापरवाही देखिएको छ, जसको सिकार ती ट्रक चालक बनेका छन् ।त्यहाँ उनले आफ्नो चलानमा हेल्मेट नलगाई साधन चलाएको उल्लेख गरिएको थियो । यसमा परिवहन विभागको लापरवाही देखिएको छ, जसको सिकार ती ट्रक चालक बनेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *